PLATA prin SMS
Anunturile online pe 64 de situri se pot achita si prin SMS in retelele Telekom, Vodafone si Digi. Rapid si usor - publica anuntul si achita-l ca sa apara imediat pe 64 de situri!!!

Daca ai platit ANUNTUL ONLINE deja prin SMS introdu parola primita AICI.

Anunturi Oferte de Serviciu

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Categoria "Oferte de Serviciu" contine un numar de 27 anunturi publicate de catre vizitatorii nostrii. Pentru a publica un anunt pe situl nostru in categoria "Oferte de Serviciu" apasa aici.

Oferte de Serviciu Toata tara Primaria Comunei Racos Judetul Brasov Organizeaza

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 11 Dec 2017
Primaria comunei Racos,judetul Brasov,organizeaza concurs la sediul din comuna Racos,str.Dr.Imreh Barna,nr.13,pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta de muncitor calificat-tractorist,in cadrul Compartimentului administrativ-gospodaresc,in urmatoarele conditii de participare:Conditii generale:conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G.nr.286/2011.Condii specifice:minimum studii generale;sa posede permis de conducere categoria B si C;vechime in munca pe un post similar de 2 ani;sa aiba varsta de peste 21 ani.Termen limita de depunere a dosarelor:29.12.2017,ora 14,00;Proba practica se va desfasura in data de 10.01.2018,ora 10,00 iar proba interviu se va desfasuraq in data de 12.01.2018,ora 10,00 la sediul Primariei comunei Racos,sus-mentionat.Bibliografia si relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Racos sau la tel/fax:0268-286809;e-mail:primaria.racos@yahoo.com

Oferte de Serviciu Toata tara Termo Calor Confort Pite Prin Consiliul

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 08 Dec 2017
S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. Pitești, prin Consiliul de Administraţie, anunţă organizarea procesului de recrutare şi selecţie pentru funcţiile de Director General și Economist Șef, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în următoarele condiţii:
Pentru postul de Director General, pot candida persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
• Să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• Să cunoască limba română (scris şi vorbit);
• Să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
• Să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică şi/sau sa nu ii fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; să nu fi fost revocat din functia de conducere din motive imputabile, pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de mandat, în ultimii 5 ani;
• Să nu fie în conflict de interese portivit legii şi statutului societăţii, cu pozitia de Director General al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.;
• Să aibă studii superioare, finalizate, în domeniul inginerie;
• Să aibă experienţă de consultanţă în management şi/sau conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi din sectorul privat de minim 4 ani;

Criterii de evaluare/selecţie:
• Criterii obligatorii: experienţă de consultanţă în management şi/sau conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi din sectorul privat, competenţă managerială, competenţă profesională şi, guvernanţă corporativă şi rolul directorului;
• Criterii opţionale: cunoştinţe despre domeniul de activitate al societăţii, cunoştinţe despre domeniul utilităţilor publice şi, atragerea şi gestionarea fondurilor europene;
• Aliniere cu Scrisoarea de aşteptări (în cazul persoanelor din lista scurtă);

Pentru postul de Economist Șef, pot candida persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
• Să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• Să cunoască limba română (scris şi vorbit);
• Să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
• Să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică şi/sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• Să nu fie în conflict de interese portivit legii şi statutului societăţii, cu S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. Pitești;
• Să aibă studii superioare, finalizate, în domeniul economic/financiar/contabil;
• Să aibă experienţă de conducere în domeniul economic/financiar/contabil de minim 4 ani;

Criterii de evaluare/selecţie:
• Criterii obligatorii: experienţă în managementul economico-financiar al unor societăţi comerciale sau întreprinderi publice, competenţă managerială, competenţă profesională şi, guvernanţă corporativă şi rolul Economist Șef;
• Criterii opţionale: cunoştinţe despre domeniul de activitate al societăţii, cunoştinţe despre domeniul utilităţilor publice şi, atragerea şi gestionarea fondurilor europene;
• Aliniere cu Scrisoarea de aşteptări (în cazul persoanelor din lista scurtă);

Pentru ambele funcţii, termenul de înscriere a candidaturii este: 12.01 2018, ora 16:00.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la depunerea candidaturilor, persoanele interesate sunt rugate să acceseze site-ul Societăţii (www.termopitesti.ro)

Oferte de Serviciu Toata tara Termo Calor Confort Pite Prin Consiliul

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 08 Dec 2017
S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. Pitești, prin Consiliul de Administraţie, anunţă organizarea procesului de recrutare şi selecţie pentru funcţiile de Director General și Economist Șef, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în următoarele condiţii:
Pentru postul de Director General, pot candida persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
• Să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• Să cunoască limba română (scris şi vorbit);
• Să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
• Să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică şi/sau sa nu ii fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; să nu fi fost revocat din functia de conducere din motive imputabile, pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de mandat, în ultimii 5 ani;
• Să nu fie în conflict de interese portivit legii şi statutului societăţii, cu pozitia de Director General al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.;
• Să aibă studii superioare, finalizate, în domeniul inginerie;
• Să aibă experienţă de consultanţă în management şi/sau conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi din sectorul privat de minim 4 ani;

Criterii de evaluare/selecţie:
• Criterii obligatorii: experienţă de consultanţă în management şi/sau conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi din sectorul privat, competenţă managerială, competenţă profesională şi, guvernanţă corporativă şi rolul directorului;
• Criterii opţionale: cunoştinţe despre domeniul de activitate al societăţii, cunoştinţe despre domeniul utilităţilor publice şi, atragerea şi gestionarea fondurilor europene;
• Aliniere cu Scrisoarea de aşteptări (în cazul persoanelor din lista scurtă);

Pentru postul de Economist Șef, pot candida persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
• Să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• Să cunoască limba română (scris şi vorbit);
• Să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
• Să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică şi/sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• Să nu fie în conflict de interese portivit legii şi statutului societăţii, cu S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. Pitești;
• Să aibă studii superioare, finalizate, în domeniul economic/financiar/contabil;
• Să aibă experienţă de conducere în domeniul economic/financiar/contabil de minim 4 ani;

Criterii de evaluare/selecţie:
• Criterii obligatorii: experienţă în managementul economico-financiar al unor societăţi comerciale sau întreprinderi publice, competenţă managerială, competenţă profesională şi, guvernanţă corporativă şi rolul Economist Șef;
• Criterii opţionale: cunoştinţe despre domeniul de activitate al societăţii, cunoştinţe despre domeniul utilităţilor publice şi, atragerea şi gestionarea fondurilor europene;
• Aliniere cu Scrisoarea de aşteptări (în cazul persoanelor din lista scurtă);

Pentru ambele funcţii, termenul de înscriere a candidaturii este: 12.01 2018, ora 16:00.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la depunerea candidaturilor, persoanele interesate sunt rugate să acceseze site-ul Societăţii (www.termopitesti.ro)

Oferte de Serviciu Toata tara Tipografia Sothis Print Sediul Prelungirea

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 08 Dec 2017
Tipografia Sothis Print SRL cu sediul in Prelungirea Ghencea 299-301, angajeaza ambalatori manuali si manipulanti marfa.Oferim salarii atractive. Relatii la tel 0213194857.

Oferte de Serviciu Bucuresti Angajare Manichiurista Pedichiurista Mani

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti
     Publicat in: 08 Dec 2017
Angajare manichiurista / pedichiurista (mani/pedi)- Angajam personal cu experienta in manichiura-pedichiura (mani-pedi clasica, mani-pedi semipermanent, gel, acryl) Beneficii:- pachet salarial motivant - comision in functie de performante - mediu de lucru placut Pentru informatii sau programari interviuri, sunati la 0737 761 229 Esti o persoana sociabila, careia ii place sa faca oamenii fericiti si sa le ofere servicii de calitate? Alegem atent personalul pentru a pastra calitatea serviciilor oferite. Interviul va fi insotit de proba practica pentru ca ne dorim ce este mai bun pentru clientii nostri. Cerinte:- sa-si practice cu placere meseria - sa fie orientat catre client - sa contribuie la mentinerea atmosferei pozitive in salon - sa lucreze foarte bine - sa aiba experienta in domeniu Telefon: 0737 761 229 Daca indeplinesti conditiile de mai sus, trebuie sa ne cunoastem

Oferte de Serviciu Toata tara Magazin Angajam Personal Curatenie Detalii

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 08 Dec 2017
Magazin angajam personal curatenie.
Detalii: 0745.040.513

Oferte de Serviciu Bucuresti Angajam Personal Izolatii Teava Franta

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti
     Publicat in: 07 Dec 2017
Angajam Personal Izolatii Teava. Franta - Angajam muncitori calificati, necalificati in izolatii teava. Locatie Franta Se lucreza cu vata minerala (material folosit pentru izolatia conductelor de incalzire si de ventilatie) CV-urile pot fi trimise pe adresa e-mail roumanieinterim@gmail. com

Oferte de Serviciu Bucuresti Firma Ascendent srl angajeaza muncitori necalificati

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti
     Publicat in: 06 Dec 2017
Firma Ascendent srl angajeaza muncitori necalificati pentru deomeniul constructiilor. Detalii la telefon 021.336.23.05.

Oferte de Serviciu Toata tara Muncitori calificati si necalificati

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2017
Muncitori calificati si necalificati pentru fabrica de mobilier tapitat (canapele si fotolii) din Bucuresti, membra a grupului Mobexpert. Salariu de proba 1600 lei net + bonuri de masa(300 de lei lunar). Relatii la telefon 0733509653.

Oferte de Serviciu Valcea Locuri Munca Germania Ingrijire Batrani

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Valcea
     Publicat in: 05 Dec 2017
Locuri de munca in germania la ingrijire batrani - Locuri de munca in germania la ingrijire batrani pentru persoane vorbitoare de limba germana! se ofera contract, masa, cazare, asigurare medicala. salarii de 1200-1400 Euro net. nu se percepe comision! pentru informatii, sunati de l-v, intre orele 09.00-17.00 la 0733978860

Oferte de Serviciu Suceava Platforma Transport Masini Jeepuri Auto

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Suceava
     Publicat in: 04 Dec 2017
Platforma transport masini/jeepuri/auto de lux tractari Anglia Romania - www. transportmasinianglia. ro VIZITATI SITE UL NOSTRU experienta in domeniul transporturilor de autoturisme pe platforma Oferim curse saptamanale de autoturisme pe trailere cu o capacitate de 9 auto fiecare pe ruta Londra Romania; punem la dispozitia dumneavoastra soferi cu experienta in acest domeniu. Rezervarile se preiau doar telefonic 0742909529 SAU 0751359531 0044750126181 6 VA REAMINTIM ca serviciile noastre sunt insotite de asigurare CMR in valoare de 900000 Euro in cazul in care, orice fel de dauna apare in timpul transpotului efectuat cu autospecializatele noastre. Atat autoturismele noi cat si cele second hand sunt asigurate pe toata durata calatoriei, exemplarul asigurarii in original semnat si stampilat il primiti direct de la sofer in momentul incarcarii autoturismului dumnevoastra. Nu ezitati sa ne contactati telefonic pentru orice informatii suplimentare si rezervari. Pret: 100 Lei

Oferte de Serviciu Bucuresti Angajam Ajutori Bucatari Venit Avantajos

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti
     Publicat in: 04 Dec 2017
Angajam ajutori de bucatari. Venit avantajos.- Angajam ajutori de bucatari cu experienta minim 2 ani in bucatarie. Venit avantajos! Bucuresti, sector 1. Beneficii:- contract de munca perioada nedeterminata - salariu fix - bonusuri saptamanale consistente pentru performanta si volum - masa, cafea, suc, asigurate - echipa unita si performanta - loc de munca stabil Ne poti contacta la: 0735.869.001. Rugam seriozitate, multumim

Oferte de Serviciu Bucuresti Curs Infirmiere Autorizat Curs Infirmiere

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti
     Publicat in: 28 Nov 2017
Curs infirmiere/i autorizat anc - Curs infirmiere/i autorizat anc, cu practica in spital. diplome avizate de trei ministere, valabile in tara si in strinatate. conditii: minim 10 cls, toate varstele. telefon: 0749095152

Oferte de Serviciu Toata tara Night Club Zona Zurich Angajeaza Fete Clubul

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 27 Nov 2017
Night Club de lux din zona Zurich angajeaza fete! Clubul este profesionist, managment elvetian, sistem de lucru avantajos, mediu de lucru placut si sigur! Se lucreaza doar in conditii legale, nu acceptam intermediari, plata se face pe loc. www. clublaboum. ch Whatsapp: 0041765342020

Oferte de Serviciu Iasi Firma Franta Angajeaza Perioada Nedeterminata

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Iasi
     Publicat in: 27 Nov 2017
Firma din franta angajeaza pe perioada nedeterminata arhitect - Firma din franta angajeaza pe perioada nedeterminata arhitect pentru munca de birou, vorbitor de limba franceza, avand varsta de maxim 40 de ani. salariul este de 2000 Euro net fara cazare sau 1500 Euro net cu cazare. cv-urile se transmit la adresa de e-mail spinjobs@spingrouphr. ro

Oferte de Serviciu Valcea Firma Nemteasca Cauta Macelari Calificati

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Valcea
     Publicat in: 27 Nov 2017
Firma nemteasca cauta macelari calificati - Firma nemteasca cauta macelari calificati pentru pulpa, cotlet si spata porc. cazarea este asigurata contra cost. pentru mai multe detalii referitoare la programul de lucru, salarizare si alte intrebari, va rugam sa sunati la 0491728421476. persoana de contact iordache alexandra

Oferte de Serviciu Botosani Interguard Group Angajeaza Zona Bucuresti

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Botosani
     Publicat in: 21 Nov 2017
S. c. interguard group s. r.l. angajeaza pentru zona bucuresti agenti de securitate, agenti interventi - S. c. interguard group s. r.l. angajeaza pentru zona bucuresti agenti de securitate, agenti interventie (permis auto categoria b) si dispeceri centru alarma (cunostinte operare pc, outlook, excel, word) si varsta maxima 45 de ani. rel la tel: 0757.104.575, 0740.110.360

Oferte de Serviciu Iasi Spin Group Iasi Recruteaza Consilier Juridic

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Iasi
     Publicat in: 20 Nov 2017
Spin group& hr srl iasi recruteaza consilier juridic si contabil - Spin group& hr srl iasi recruteaza consilier juridic si contabil. cerinte:-studii superioare finalizate in domeniu;-cunoasterea limbii engleze la nivel avansat cv-urile se vor transmite la adresa de e-mail spinjobs@spingrouphr. ro

Oferte de Serviciu Toata tara Firma angajeaza muncitori necalificati in gips carton

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 20 Nov 2017
Firma angajeaza muncitori necalificati in gips carton. rel la telefon 0723291165

Oferte de Serviciu Bucuresti Castiga Dolari Acasa Muncind Castiga Dolari

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti
     Publicat in: 20 Nov 2017
Castiga intre 10 si 15 dolari pe zi de acasa muncind o ora pe zi - Castiga intre 10 si 15 dolari pe zi de acasa muncind o ora pe zi Trebuie sa stii putina engleza si sa ai un bun simt artistic. Te inscrii pe adresa web indicata si te apuci de treaba. Platile se fac automat in doua zile ale lunii pe un cont Paypal dupa ce castigi minim 20 de dolari. Este simplu si nu te costa nimic sa incerci!!! Nu trebuie sa fii din Bucuresti, poti sa lucrezi de oriunde din lume. Pret: 250 Euro
Anunturi fonduri europene


Ultimele
Anunturi Oferte Serviciu
publicate in ziarul Evenimentul Zilei
Primaria comunei Racos,judetul Brasov,organizeaza concurs la sediul din comuna Racos,str.Dr.Imreh Barna,nr.13,pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta de m... [Continuare oferte serviciu]
S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. Pitești, prin Consiliul de Administraţie, anunţă organizarea procesului de recrutare şi selecţie pentru funcţiile de Director General și Economist Șef, în confo... [Continuare oferte serviciu]
S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. Pitești, prin Consiliul de Administraţie, anunţă organizarea procesului de recrutare şi selecţie pentru funcţiile de Director General și Economist Șef, în confo... [Continuare oferte serviciu]
Tipografia Sothis Print SRL cu sediul in Prelungirea Ghencea 299-301, angajeaza ambalatori manuali si manipulanti marfa.Oferim salarii atractive. Relatii la tel 0213194857.... [Continuare oferte serviciu]
Angajare manichiurista / pedichiurista (mani/pedi)- Angajam personal cu experienta in manichiura-pedichiura (mani-pedi clasica, mani-pedi semipermanent, gel, acryl) Beneficii:- pachet salarial motivan... [Continuare oferte serviciu]
Magazin angajam personal curatenie. Detalii: 0745.040.513... [Continuare oferte serviciu]
Angajam Personal Izolatii Teava. Franta - Angajam muncitori calificati, necalificati in izolatii teava. Locatie Franta Se lucreza cu vata minerala (material folosit pentru izolatia conductelor de inca... [Continuare oferte serviciu]
Firma Ascendent srl angajeaza muncitori necalificati pentru deomeniul constructiilor. Detalii la telefon 021.336.23.05.... [Continuare oferte serviciu]
Muncitori calificati si necalificati pentru fabrica de mobilier tapitat (canapele si fotolii) din Bucuresti, membra a grupului Mobexpert. Salariu de proba 1600 lei net + bonuri de masa(300 de lei luna... [Continuare oferte serviciu]
Locuri de munca in germania la ingrijire batrani - Locuri de munca in germania la ingrijire batrani pentru persoane vorbitoare de limba germana! se ofera contract, masa, cazare, asigurare medicala. sa... [Continuare oferte serviciu]
Platforma transport masini/jeepuri/auto de lux tractari Anglia Romania - www. transportmasinianglia. ro VIZITATI SITE UL NOSTRU experienta in domeniul transporturilor de autoturisme pe platforma Oferi... [Continuare oferte serviciu]
Angajam ajutori de bucatari. Venit avantajos.- Angajam ajutori de bucatari cu experienta minim 2 ani in bucatarie. Venit avantajos! Bucuresti, sector 1. Beneficii:- contract de munca perioada nedeterm... [Continuare oferte serviciu]
Curs infirmiere/i autorizat anc - Curs infirmiere/i autorizat anc, cu practica in spital. diplome avizate de trei ministere, valabile in tara si in strinatate. conditii: minim 10 cls, toate varstele. ... [Continuare oferte serviciu]
Night Club de lux din zona Zurich angajeaza fete! Clubul este profesionist, managment elvetian, sistem de lucru avantajos, mediu de lucru placut si sigur! Se lucreaza doar in conditii legale, nu accep... [Continuare oferte serviciu]
Firma din franta angajeaza pe perioada nedeterminata arhitect - Firma din franta angajeaza pe perioada nedeterminata arhitect pentru munca de birou, vorbitor de limba franceza, avand varsta de maxim 4... [Continuare oferte serviciu]
Firma nemteasca cauta macelari calificati - Firma nemteasca cauta macelari calificati pentru pulpa, cotlet si spata porc. cazarea este asigurata contra cost. pentru mai multe detalii referitoare la pr... [Continuare oferte serviciu]
S. c. interguard group s. r.l. angajeaza pentru zona bucuresti agenti de securitate, agenti interventi - S. c. interguard group s. r.l. angajeaza pentru zona bucuresti agenti de securitate, agenti int... [Continuare oferte serviciu]
Spin group& hr srl iasi recruteaza consilier juridic si contabil - Spin group& hr srl iasi recruteaza consilier juridic si contabil. cerinte:-studii superioare finalizate in domeniu;-cunoaster... [Continuare oferte serviciu]
Firma angajeaza muncitori necalificati in gips carton. rel la telefon 0723291165... [Continuare oferte serviciu]
Castiga intre 10 si 15 dolari pe zi de acasa muncind o ora pe zi - Castiga intre 10 si 15 dolari pe zi de acasa muncind o ora pe zi Trebuie sa stii putina engleza si sa ai un bun simt artistic. Te ins... [Continuare oferte serviciu]

Anunturi in ziare nationale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Anunt online pe 20 de bloguri

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar

Anunturi Oferte Serviciu in ziarul Libertatea

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Ziare-Reviste.ro

Stiri

ziare

ziarul