PLATA prin SMS
Anunturile online pe 64 de situri se pot achita si prin SMS in retelele Telekom, Vodafone si Digi. Rapid si usor - publica anuntul si achita-l ca sa apara imediat pe 64 de situri!!!

Daca ai platit ANUNTUL ONLINE deja prin SMS introdu parola primita AICI.

Anunturi Oferte de Serviciu

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Categoria "Oferte de Serviciu" contine un numar de 85 anunturi publicate de catre vizitatorii nostrii. Pentru a publica un anunt pe situl nostru in categoria "Oferte de Serviciu" apasa aici.

Oferte de Serviciu Toata tara Salvavet Angajeazaincarcator Descarcator

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 19 Oct 2017
SALVAVET COM. S.V.S. SRL angajeazaincarcator-descarcator la depozitl hrana pentru animale.

Oferte de Serviciu Toata tara Asocia Dezvoltare Intercomunitar Valea

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 19 Oct 2017
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Valea Jiului’’ prin Comisia de selecție/evaluare, cu sediul in Petrosani, str. Cuza Voda, nr.23, jud. Hunedoara, nr.tel. 0254/542152,site :www.adiapavj.ro anunţă organizarea recrutarii/selecţiei candidatilor pentru ocuparea a 2 posturi de membru al Consiliului de Administraţie al SC Apa Serv Valea Jiului SA Petrosani. Durata mandatului : 4 ani .
Cerinte pentru candidati: studii superioare in domeniul economic sau juridic absolvite cu diplomă de licenţa, experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, audit sau financiar de cel putin 5 ani; experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus; cetăţenia română; capacitate deplină de exerciţiu; stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează; să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani; fara inscrieri in cazierul judiciar si fiscal; nu a fost iniţiată şi nu se află în desfăşurare nici o procedură de natură penală împotriva sa; nu face parte din mai mult de trei consilii de administratie ale unor regii autonome sau societati comerciale; este independent in sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată.
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente: copia actului de identitate, copia diplomelor de studii, curriculum vitae, copie carnet de munca/ documente doveditoare care sa ateste experienta in domeniul administrarii/managementului, documente doveditoare perntru experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus, referinte, cazierul judiciar si fiscal si toate formularele de declaratii disponibile pe site-ul asociației și al societatii.
Candidatura şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până la data de 22.11.2017, ora 11,00, în plic închis şi sigilat, la registratura societatii, din Petrosani, str. Cuza Voda, nr.23, jud.Hunedoara, unde vor primi un număr de înregistrare. Pe plic se va menţiona ,,Candidatura pentru funcţia de membru in Consiliu de Administratie al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.- Petroşani’’ precum şi numele, prenumele şi domiciliul candidatului.
Plicurile depuse dupa termenul limita se vor restitui fara a fi deschise.
Anuntul online, planul de selectie, bibliografia, informatiile publice legate de activitatea societatii sunt publicate pe paginile de internet ale asociației www//adiapavj.ro și ale societatii www//asvj.ro.

Oferte de Serviciu Toata tara Asocia Dezvoltare Intercomunitar Valea

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 19 Oct 2017
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Valea Jiului’’ prin Comisia de selecție/evaluare, cu sediul in Petrosani, str. Cuza Voda, nr.23, jud. Hunedoara, nr.tel. 0254/542152,site :www.adiapavj.ro anunţă organizarea recrutarii/selecţiei candidatilor pentru ocuparea a 2 posturi de membru al Consiliului de Administraţie al SC Apa Serv Valea Jiului SA Petrosani. Durata mandatului : 4 ani .
Cerinte pentru candidati: studii superioare in domeniul economic sau juridic absolvite cu diplomă de licenţa, experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, audit sau financiar de cel putin 5 ani; experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus; cetăţenia română; capacitate deplină de exerciţiu; stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează; să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani; fara inscrieri in cazierul judiciar si fiscal; nu a fost iniţiată şi nu se află în desfăşurare nici o procedură de natură penală împotriva sa; nu face parte din mai mult de trei consilii de administratie ale unor regii autonome sau societati comerciale; este independent in sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată.
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente: copia actului de identitate, copia diplomelor de studii, curriculum vitae, copie carnet de munca/ documente doveditoare care sa ateste experienta in domeniul administrarii/managementului, documente doveditoare perntru experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus, referinte, cazierul judiciar si fiscal si toate formularele de declaratii disponibile pe site-ul asociației și al societatii.
Candidatura şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până la data de 22.11.2017, ora 11,00, în plic închis şi sigilat, la registratura societatii, din Petrosani, str. Cuza Voda, nr.23, jud.Hunedoara, unde vor primi un număr de înregistrare. Pe plic se va menţiona ,,Candidatura pentru funcţia de membru in Consiliu de Administratie al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.- Petroşani’’ precum şi numele, prenumele şi domiciliul candidatului.
Plicurile depuse dupa termenul limita se vor restitui fara a fi deschise.
Anuntul online, planul de selectie, bibliografia, informatiile publice legate de activitatea societatii sunt publicate pe paginile de internet ale asociației www//adiapavj.ro și ale societatii www//asvj.ro.

Oferte de Serviciu Toata tara Doosan Imgb Angajeaza Tineri Calificati

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 19 Oct 2017
SC Doosan IMGB SA angajeaza tineri calificati/necalificati in vederea pregatirii in meseria de prelucrator prin aschiere (strungar/frezor). Oferim: salariu motivant, bonuri de masa 12-15 lei/zi, prima de Craciun si Paste–1000 lei de eveniment, al 13-lea salariu, plata orelor suplimentare, 25 de zile concediu de odihna si tichet vacanta.

Oferte de Serviciu Bucuresti Societate Angajeaza Inginer Calitate Client

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti
     Publicat in: 19 Oct 2017
Societate angajeaza inginer calitate client - Societate angajeaza inginer calitate client: asigurarea calitatii, desen tehnic, mecanica. contact: 0722518576

Oferte de Serviciu Toata tara Scoala Gimnaziala Ovidiu Organizeaza Concurs

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 19 Oct 2017
SCOALA GIMNAZIALA NR.2 OVIDIU organizeaza concurs de muncitor intretinere la sediul din str.Primariei nr.39 oras Ovidiu,Constanta,in data de 10.11.2017. Relatii suplimentare la nr. de tel. 0241252368.

Oferte de Serviciu Giurgiu Caut Familie Casa Poate Aiba Copii Munci

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Giurgiu
     Publicat in: 19 Oct 2017
Caut familie fara casa, poate sa aiba si copii, pentru a munci cu mine - Caut familie fara casa, poate sa aiba si copii, pentru a munci cu mine la tara. se ofera casa singur curte cu tot confortul necesar, se asigura gradinita si scoala pentru copii. telefon 0769738167

Oferte de Serviciu Toata tara Spitalul Municipal Prof Irinel Popescu

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 19 Oct 2017
Spitalul Municipal “Prof.Dr.Irinel Popescu” Băilești organizează în perioada 07.11.2017- 10.11.2017, în conformitate cu prevederile HG 286/2011 concurs (07.11.2017 – probă scrisă , 10.11.2017 – probă interviu ) pentru ocuparea pe perioada determinata a unui post temporar vacant de asistent medical cu vechime de minim 6 luni in specialitate cu studii postliceale (PL) in cadrul CPU.
Dosarele de concurs se depun la Biroul RUNOS până la data de 31.10.2017, inclusiv, ora 16,00.
Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului din Băilești, str.Victoriei nr. 18A și la telefon 0251311207 int.613 d-na Niță Corina secretar comisie.
Spitalul Municipal “Prof.Dr.Irinel Popescu” Băilești organizează în perioada 14.11.2017- 17.11.2017, în conformitate cu prevederile HG 286/2011 concurs (14.11.2017 – probă scrisă , 17.11.2017 – probă interviu ) pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post vacant de magaziner debutant cu studii medii (M) in cadrul biroului aprovizionare-transport.Nu se solicită vechime in specialitate.
Dosarele de concurs se depun la Biroul RUNOS până la data de 07.11.2017, inclusiv, ora 16,00.
Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului din Băilești, str.Victoriei nr. 18A și la telefon 0251311207 int.613 d-na Niță Corina secretar comisie.

Oferte de Serviciu Toata tara Angajam Handy Baiat Toate Posesor Permis

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 19 Oct 2017
Angajam Handy Man (baiat bun la toate), posesor permis auto categ.B. Oferm salariu motivant + tichete de masa. Pentru detalii sunati la 0212524785.

Oferte de Serviciu Bucuresti Angajez Sofer Experienta Comunitate Angajez

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti
     Publicat in: 19 Oct 2017
Angajez sofer cu experienta pentru comunitate - Angajez sofer cu experienta pentru comunitate, ofer si cer seriozitate. conditii avantajoase. relatii 0735520741

Oferte de Serviciu Toata tara Primaria Municipiului Codlea Brasov Organizeaza

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Oct 2017
Primaria Municipiului Codlea, jud. Brasov, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante : în perioada 27 - 29.11.2017, la sediul Primariei municipiului Codlea, str. Lunga nr. 33, dupa cum urmeaza:
1.Serviciul Contabilitate
Compartiment Buget ( referent cl.III. grad profesional superior );
- studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat ,
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 9 ani.
- Cunostinte operare PC nivel mediu
Compartiment Informatica ( consilier cl.I. grad profesional principal );
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta – informatica, calculatoare si tehnologia informatiei,
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 5 ani.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Codlea str. Lunga nr.33 iar proba scrisă a concursului se va susține în data de 27.11.2017 orele 1100.
Data limita de depunere a dosarelor de participare la concurs este 16.11.2017 si se face, la compartimentul registratura al Primăriei Municipiului Codlea.
Candidații vor avea in vedere modificările si completările la zi ale actelor normative indicate in bibliografie.
Bibliografia si relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Codlea, tel: 0268/251650, int. 122.

Condiţii de desfăşurare Selectarea dosarelor
de înscriere Proba
suplimentara Proba
scrisă Interviu candidaţi
admişi
Data 22.11.2017 23.11.2017 27.11.2017 29.11.2017
Ora 1300 1100 1100 1100
Locul Primăria Mun. Codlea Primăria Mun. Codlea Primăria Mun.
Codlea Primăria Mun. Codlea

Oferte de Serviciu Toata tara Primaria Municipiului Codlea Brasov Anunta

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Oct 2017
Primaria Municipiului Codlea, jud. Brasov, anunta organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, functie contractuala de executie în perioada 14.11.2017 - 16.11.2017, la sediul Primariei Municipiului Codlea, str. Lunga nr. 33, dupa cum urmeaza:
1. Psiholog rezident la Directia Asistenta Sociala;
Conditii de participare:
Conditiile generale :pe care trebuie sa le indeplineasca un candidat la concurs sunt urmatoarele:
1. are cetaţenia română, cetaţenie a altor state membre ale Uniunii Europene;
2. cunoaşte limba română, scris vorbit;
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exerciţiu;
5. are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează;
6. îndeplineşte condiţiile de studii sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
7. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice:
Pentru postul de psiholog :
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta in domeniul : stiinte sociale – specializarea psihologie;
- vechime in specialitatea studiilor : minim 3 ani;
Concursul se va desfasura dupa urmatorul calendar:
Condiţii de desfăşurare Selectarea dosarelor de înscriere Proba scrisa Interviu/ pentru candidaţii admişi la proba scrisa
Data 09.11.2017 14.11.2017 16.11.2017
Ora 12,00 10,00 10,00
Locul Primăria Municipiului Codlea Primăria Municipiului
Codlea Primăria Municipiului Codlea

Data limita de depunere a dosarelor de participare la concurs, la Compartimentul Registratura al Primariei Municipiului Codlea este 07.11.2017.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Codlea sau la telefon 0268/251650, int. 122, Compartiment Resurse Umane

Oferte de Serviciu Bucuresti Incarcator Descarcator Incarcare Descarcare

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti
     Publicat in: 18 Oct 2017
Incarcator-descarcator, incarcare descarcare containere si auto transport marfa - Incarcator-descarcator, incarcare descarcare containere si auto transport marfa, etichetare marfa, manipularea si organizarea marfurilor intrate si iesite din depozit, manipularea marfii in depozit, salariu dupa perioada de proba, 1.800 lei net inclusiv bonuri, locatie loc de munca: pantelimon, ilfov, punct de reper: fabrica de bere tuborg. ruxandra petre. telefon: 0731038011

Oferte de Serviciu Toata tara Tipografie Situata Sect Bucuresti Angajeaza

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Oct 2017
TIPOGRAFIE situata in sect.5,Bucuresti,angajeaza SOFER-permis cat.B.Detalii la 0722.500.853

Oferte de Serviciu Toata tara Institutul Pneumoftiziologie Marius Nasta

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Oct 2017
Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” organizează concurs in data de 20.11.2017, pentru ocuparea funcției de Director Medical în conformitate cu prevederile Ord.MS 954/2017:
1) Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea funcției scoase la concurs:
 Criteriile generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare functie pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
 Criteriile specifice:
a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
b) sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
c) au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;
2) Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Registratura Institutului sau secretariatul comisiei de concurs din cadrul Serviciului R.U.N.O.S. Informaţii suplimentare privind metodologia de desfaşurare a concursului, precum şi bibliografia şi temele - cadrul pentru proiectul de management se pot obţine de la sediul Secretariatului Comisiei de Concurs, de la sediul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” ( tel/fax. 021.335.6910 int. 2553- dna Musat Rely Nicoleta - ec.serv.RUNOS) şi publicate pe site-ul Institutului .
3) Dosarele de concurs se depun la sediul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Şos Viilor nr. 90, sector 5, Bucuresti, în perioada 27 octombrie – 10 noiembrie 2017, la dna Musat Rely Nicoleta - ec.serv.RUNOS, între orele 8.00 – 14.00.
4) Concursul se va desfășura după cum urmează:
a. Probă scrisă - test-grilă de verificare a cunoştinţelor, probă eliminatorie, in data de 20.11.2017, ora 10.00, la sediul central din Şos. Viilor nr. 90;
b. Proba de susţinere a proiectului de specialitate, in data de 21.11.2017, ora 10.00, la sediul central din Şos. Viilor nr. 90;
c. Interviu de selecţie - În scopul aprecierii abilităţilor candidatului de îndeplinire a atribuţiilor funcţiei de director medical, in data de 22.11.2017 ora 10.00, la sediul central din Şos. Viilor nr. 90;

Oferte de Serviciu Toata tara Societate Braileana Angajeaza Macaragiu

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Oct 2017
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.

Oferte de Serviciu Toata tara Societate Braileana Angajeaza Macaragiu

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Oct 2017
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.

Oferte de Serviciu Toata tara Societate Braileana Angajeaza Macaragiu

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Oct 2017
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.

Oferte de Serviciu Toata tara Societate Braileana Angajeaza Macaragiu

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Oct 2017
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.

Oferte de Serviciu Toata tara Societate Braileana Angajeaza Macaragiu

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Oct 2017
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.
Anunturi fonduri europene


Ultimele
Anunturi Oferte Serviciu
publicate in ziarul Evenimentul Zilei
SALVAVET COM. S.V.S. SRL angajeazaincarcator-descarcator la depozitl hrana pentru animale.... [Continuare oferte serviciu]
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Valea Jiului’’ prin Comisia de selecție/evaluare, cu sediul in Petrosani, str. Cuza Voda, nr.23, jud. Hunedoara, nr.tel. 0254/542152,site :www.adia... [Continuare oferte serviciu]
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Valea Jiului’’ prin Comisia de selecție/evaluare, cu sediul in Petrosani, str. Cuza Voda, nr.23, jud. Hunedoara, nr.tel. 0254/542152,site :www.adia... [Continuare oferte serviciu]
SC Doosan IMGB SA angajeaza tineri calificati/necalificati in vederea pregatirii in meseria de prelucrator prin aschiere (strungar/frezor). Oferim: salariu motivant, bonuri de masa 12-15 lei/zi, prim... [Continuare oferte serviciu]
Societate angajeaza inginer calitate client - Societate angajeaza inginer calitate client: asigurarea calitatii, desen tehnic, mecanica. contact: 0722518576... [Continuare oferte serviciu]
SCOALA GIMNAZIALA NR.2 OVIDIU organizeaza concurs de muncitor intretinere la sediul din str.Primariei nr.39 oras Ovidiu,Constanta,in data de 10.11.2017. Relatii suplimentare la nr. de tel. 0241252368.... [Continuare oferte serviciu]
Caut familie fara casa, poate sa aiba si copii, pentru a munci cu mine - Caut familie fara casa, poate sa aiba si copii, pentru a munci cu mine la tara. se ofera casa singur curte cu tot confortul nec... [Continuare oferte serviciu]
Spitalul Municipal “Prof.Dr.Irinel Popescu” Băilești organizează în perioada 07.11.2017- 10.11.2017, în conformitate cu prevederile HG 286/2011 concurs (07.11.2017 – probă scrisă , 10.11.... [Continuare oferte serviciu]
Angajam Handy Man (baiat bun la toate), posesor permis auto categ.B. Oferm salariu motivant + tichete de masa. Pentru detalii sunati la 0212524785.... [Continuare oferte serviciu]
Angajez sofer cu experienta pentru comunitate - Angajez sofer cu experienta pentru comunitate, ofer si cer seriozitate. conditii avantajoase. relatii 0735520741... [Continuare oferte serviciu]
Primaria Municipiului Codlea, jud. Brasov, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante : în perioada 27 - 29.11.2017, la sediul Primariei munic... [Continuare oferte serviciu]
Primaria Municipiului Codlea, jud. Brasov, anunta organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, functie contractuala de executie în perioada 14.11.2017 - 16.11.2017, la sediul Primariei ... [Continuare oferte serviciu]
Incarcator-descarcator, incarcare descarcare containere si auto transport marfa - Incarcator-descarcator, incarcare descarcare containere si auto transport marfa, etichetare marfa, manipularea si orga... [Continuare oferte serviciu]
TIPOGRAFIE situata in sect.5,Bucuresti,angajeaza SOFER-permis cat.B.Detalii la 0722.500.853... [Continuare oferte serviciu]
Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” organizează concurs in data de 20.11.2017, pentru ocuparea funcției de Director Medical în conformitate cu prevederile Ord.MS 954/2017: 1) Condi... [Continuare oferte serviciu]
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.... [Continuare oferte serviciu]
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.... [Continuare oferte serviciu]
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.... [Continuare oferte serviciu]
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.... [Continuare oferte serviciu]
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.... [Continuare oferte serviciu]

Anunturi in ziare nationale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Anunt online pe 20 de bloguri

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar

Anunturi Oferte Serviciu in ziarul Libertatea

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Ziare-Reviste.ro

Stiri

ziare

ziarul