PLATA prin SMS
Anunturile online pe 64 de situri se pot achita si prin SMS in retelele Telekom, Vodafone si Digi. Rapid si usor - publica anuntul si achita-l ca sa apara imediat pe 64 de situri!!!

Daca ai platit ANUNTUL ONLINE deja prin SMS introdu parola primita AICI.

Anunturi Oferte de Serviciu
Casiera Pentru Cantina Zona Pipera Cantina

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

 

Detalii pentru anuntul "Casiera Pentru Cantina Zona Pipera Cantina":
Categoria: Oferte de Serviciu Judet:
Oferte de Serviciu Bucuresti
Data publicarii: 22 Sep 2017 Expira pe: 22 Oct 2017
Textul anuntului:
CASIERA PENTRU CANTINA IN ZONA PIPERA -
Cantina angajeaza casiera/ ajutor sala. Se lucreaza prin rotatie tura 1: 06:00-14:30, tura 2: 10:00-18:30. Se ofera: contract de munca, 1200 net, tichete de masa si masa asigurata. Contact: 0786 552 982

 

Ultimele anunturi din categoria Oferte de Serviciu

Oferte de Serviciu Toata tara Salvavet Angajeazaincarcator Descarcator

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 19 Oct 2017
SALVAVET COM. S.V.S. SRL angajeazaincarcator-descarcator la depozitl hrana pentru animale.

Oferte de Serviciu Toata tara Asocia Dezvoltare Intercomunitar Valea

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 19 Oct 2017
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Valea Jiului’’ prin Comisia de selecție/evaluare, cu sediul in Petrosani, str. Cuza Voda, nr.23, jud. Hunedoara, nr.tel. 0254/542152,site :www.adiapavj.ro anunţă organizarea recrutarii/selecţiei candidatilor pentru ocuparea a 2 posturi de membru al Consiliului de Administraţie al SC Apa Serv Valea Jiului SA Petrosani. Durata mandatului : 4 ani .
Cerinte pentru candidati: studii superioare in domeniul economic sau juridic absolvite cu diplomă de licenţa, experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, audit sau financiar de cel putin 5 ani; experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus; cetăţenia română; capacitate deplină de exerciţiu; stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează; să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani; fara inscrieri in cazierul judiciar si fiscal; nu a fost iniţiată şi nu se află în desfăşurare nici o procedură de natură penală împotriva sa; nu face parte din mai mult de trei consilii de administratie ale unor regii autonome sau societati comerciale; este independent in sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată.
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente: copia actului de identitate, copia diplomelor de studii, curriculum vitae, copie carnet de munca/ documente doveditoare care sa ateste experienta in domeniul administrarii/managementului, documente doveditoare perntru experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus, referinte, cazierul judiciar si fiscal si toate formularele de declaratii disponibile pe site-ul asociației și al societatii.
Candidatura şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până la data de 22.11.2017, ora 11,00, în plic închis şi sigilat, la registratura societatii, din Petrosani, str. Cuza Voda, nr.23, jud.Hunedoara, unde vor primi un număr de înregistrare. Pe plic se va menţiona ,,Candidatura pentru funcţia de membru in Consiliu de Administratie al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.- Petroşani’’ precum şi numele, prenumele şi domiciliul candidatului.
Plicurile depuse dupa termenul limita se vor restitui fara a fi deschise.
Anuntul online, planul de selectie, bibliografia, informatiile publice legate de activitatea societatii sunt publicate pe paginile de internet ale asociației www//adiapavj.ro și ale societatii www//asvj.ro.

Oferte de Serviciu Toata tara Asocia Dezvoltare Intercomunitar Valea

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 19 Oct 2017
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Valea Jiului’’ prin Comisia de selecție/evaluare, cu sediul in Petrosani, str. Cuza Voda, nr.23, jud. Hunedoara, nr.tel. 0254/542152,site :www.adiapavj.ro anunţă organizarea recrutarii/selecţiei candidatilor pentru ocuparea a 2 posturi de membru al Consiliului de Administraţie al SC Apa Serv Valea Jiului SA Petrosani. Durata mandatului : 4 ani .
Cerinte pentru candidati: studii superioare in domeniul economic sau juridic absolvite cu diplomă de licenţa, experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, audit sau financiar de cel putin 5 ani; experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus; cetăţenia română; capacitate deplină de exerciţiu; stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează; să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani; fara inscrieri in cazierul judiciar si fiscal; nu a fost iniţiată şi nu se află în desfăşurare nici o procedură de natură penală împotriva sa; nu face parte din mai mult de trei consilii de administratie ale unor regii autonome sau societati comerciale; este independent in sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată.
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente: copia actului de identitate, copia diplomelor de studii, curriculum vitae, copie carnet de munca/ documente doveditoare care sa ateste experienta in domeniul administrarii/managementului, documente doveditoare perntru experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus, referinte, cazierul judiciar si fiscal si toate formularele de declaratii disponibile pe site-ul asociației și al societatii.
Candidatura şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până la data de 22.11.2017, ora 11,00, în plic închis şi sigilat, la registratura societatii, din Petrosani, str. Cuza Voda, nr.23, jud.Hunedoara, unde vor primi un număr de înregistrare. Pe plic se va menţiona ,,Candidatura pentru funcţia de membru in Consiliu de Administratie al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.- Petroşani’’ precum şi numele, prenumele şi domiciliul candidatului.
Plicurile depuse dupa termenul limita se vor restitui fara a fi deschise.
Anuntul online, planul de selectie, bibliografia, informatiile publice legate de activitatea societatii sunt publicate pe paginile de internet ale asociației www//adiapavj.ro și ale societatii www//asvj.ro.

Oferte de Serviciu Toata tara Doosan Imgb Angajeaza Tineri Calificati

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 19 Oct 2017
SC Doosan IMGB SA angajeaza tineri calificati/necalificati in vederea pregatirii in meseria de prelucrator prin aschiere (strungar/frezor). Oferim: salariu motivant, bonuri de masa 12-15 lei/zi, prima de Craciun si Paste–1000 lei de eveniment, al 13-lea salariu, plata orelor suplimentare, 25 de zile concediu de odihna si tichet vacanta.

Oferte de Serviciu Bucuresti Societate Angajeaza Inginer Calitate Client

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti
     Publicat in: 19 Oct 2017
Societate angajeaza inginer calitate client - Societate angajeaza inginer calitate client: asigurarea calitatii, desen tehnic, mecanica. contact: 0722518576

Oferte de Serviciu Toata tara Scoala Gimnaziala Ovidiu Organizeaza Concurs

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 19 Oct 2017
SCOALA GIMNAZIALA NR.2 OVIDIU organizeaza concurs de muncitor intretinere la sediul din str.Primariei nr.39 oras Ovidiu,Constanta,in data de 10.11.2017. Relatii suplimentare la nr. de tel. 0241252368.

Oferte de Serviciu Giurgiu Caut Familie Casa Poate Aiba Copii Munci

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Giurgiu
     Publicat in: 19 Oct 2017
Caut familie fara casa, poate sa aiba si copii, pentru a munci cu mine - Caut familie fara casa, poate sa aiba si copii, pentru a munci cu mine la tara. se ofera casa singur curte cu tot confortul necesar, se asigura gradinita si scoala pentru copii. telefon 0769738167

Oferte de Serviciu Toata tara Spitalul Municipal Prof Irinel Popescu

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 19 Oct 2017
Spitalul Municipal “Prof.Dr.Irinel Popescu” Băilești organizează în perioada 07.11.2017- 10.11.2017, în conformitate cu prevederile HG 286/2011 concurs (07.11.2017 – probă scrisă , 10.11.2017 – probă interviu ) pentru ocuparea pe perioada determinata a unui post temporar vacant de asistent medical cu vechime de minim 6 luni in specialitate cu studii postliceale (PL) in cadrul CPU.
Dosarele de concurs se depun la Biroul RUNOS până la data de 31.10.2017, inclusiv, ora 16,00.
Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului din Băilești, str.Victoriei nr. 18A și la telefon 0251311207 int.613 d-na Niță Corina secretar comisie.
Spitalul Municipal “Prof.Dr.Irinel Popescu” Băilești organizează în perioada 14.11.2017- 17.11.2017, în conformitate cu prevederile HG 286/2011 concurs (14.11.2017 – probă scrisă , 17.11.2017 – probă interviu ) pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post vacant de magaziner debutant cu studii medii (M) in cadrul biroului aprovizionare-transport.Nu se solicită vechime in specialitate.
Dosarele de concurs se depun la Biroul RUNOS până la data de 07.11.2017, inclusiv, ora 16,00.
Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului din Băilești, str.Victoriei nr. 18A și la telefon 0251311207 int.613 d-na Niță Corina secretar comisie.

Oferte de Serviciu Toata tara Angajam Handy Baiat Toate Posesor Permis

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 19 Oct 2017
Angajam Handy Man (baiat bun la toate), posesor permis auto categ.B. Oferm salariu motivant + tichete de masa. Pentru detalii sunati la 0212524785.

Oferte de Serviciu Bucuresti Angajez Sofer Experienta Comunitate Angajez

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti
     Publicat in: 19 Oct 2017
Angajez sofer cu experienta pentru comunitate - Angajez sofer cu experienta pentru comunitate, ofer si cer seriozitate. conditii avantajoase. relatii 0735520741

Oferte de Serviciu Toata tara Primaria Municipiului Codlea Brasov Organizeaza

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Oct 2017
Primaria Municipiului Codlea, jud. Brasov, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante : în perioada 27 - 29.11.2017, la sediul Primariei municipiului Codlea, str. Lunga nr. 33, dupa cum urmeaza:
1.Serviciul Contabilitate
Compartiment Buget ( referent cl.III. grad profesional superior );
- studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat ,
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 9 ani.
- Cunostinte operare PC nivel mediu
Compartiment Informatica ( consilier cl.I. grad profesional principal );
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta – informatica, calculatoare si tehnologia informatiei,
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 5 ani.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Codlea str. Lunga nr.33 iar proba scrisă a concursului se va susține în data de 27.11.2017 orele 1100.
Data limita de depunere a dosarelor de participare la concurs este 16.11.2017 si se face, la compartimentul registratura al Primăriei Municipiului Codlea.
Candidații vor avea in vedere modificările si completările la zi ale actelor normative indicate in bibliografie.
Bibliografia si relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Codlea, tel: 0268/251650, int. 122.

Condiţii de desfăşurare Selectarea dosarelor
de înscriere Proba
suplimentara Proba
scrisă Interviu candidaţi
admişi
Data 22.11.2017 23.11.2017 27.11.2017 29.11.2017
Ora 1300 1100 1100 1100
Locul Primăria Mun. Codlea Primăria Mun. Codlea Primăria Mun.
Codlea Primăria Mun. Codlea
Anunturi fonduri europene


Ultimele
Anunturi Oferte Serviciu
publicate in ziarul Evenimentul Zilei
SALVAVET COM. S.V.S. SRL angajeazaincarcator-descarcator la depozitl hrana pentru animale.... [Continuare oferte serviciu]
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Valea Jiului’’ prin Comisia de selecție/evaluare, cu sediul in Petrosani, str. Cuza Voda, nr.23, jud. Hunedoara, nr.tel. 0254/542152,site :www.adia... [Continuare oferte serviciu]
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Valea Jiului’’ prin Comisia de selecție/evaluare, cu sediul in Petrosani, str. Cuza Voda, nr.23, jud. Hunedoara, nr.tel. 0254/542152,site :www.adia... [Continuare oferte serviciu]
SC Doosan IMGB SA angajeaza tineri calificati/necalificati in vederea pregatirii in meseria de prelucrator prin aschiere (strungar/frezor). Oferim: salariu motivant, bonuri de masa 12-15 lei/zi, prim... [Continuare oferte serviciu]
Societate angajeaza inginer calitate client - Societate angajeaza inginer calitate client: asigurarea calitatii, desen tehnic, mecanica. contact: 0722518576... [Continuare oferte serviciu]
SCOALA GIMNAZIALA NR.2 OVIDIU organizeaza concurs de muncitor intretinere la sediul din str.Primariei nr.39 oras Ovidiu,Constanta,in data de 10.11.2017. Relatii suplimentare la nr. de tel. 0241252368.... [Continuare oferte serviciu]
Caut familie fara casa, poate sa aiba si copii, pentru a munci cu mine - Caut familie fara casa, poate sa aiba si copii, pentru a munci cu mine la tara. se ofera casa singur curte cu tot confortul nec... [Continuare oferte serviciu]
Spitalul Municipal “Prof.Dr.Irinel Popescu” Băilești organizează în perioada 07.11.2017- 10.11.2017, în conformitate cu prevederile HG 286/2011 concurs (07.11.2017 – probă scrisă , 10.11.... [Continuare oferte serviciu]
Angajam Handy Man (baiat bun la toate), posesor permis auto categ.B. Oferm salariu motivant + tichete de masa. Pentru detalii sunati la 0212524785.... [Continuare oferte serviciu]
Angajez sofer cu experienta pentru comunitate - Angajez sofer cu experienta pentru comunitate, ofer si cer seriozitate. conditii avantajoase. relatii 0735520741... [Continuare oferte serviciu]
Primaria Municipiului Codlea, jud. Brasov, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante : în perioada 27 - 29.11.2017, la sediul Primariei munic... [Continuare oferte serviciu]
Primaria Municipiului Codlea, jud. Brasov, anunta organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, functie contractuala de executie în perioada 14.11.2017 - 16.11.2017, la sediul Primariei ... [Continuare oferte serviciu]
Incarcator-descarcator, incarcare descarcare containere si auto transport marfa - Incarcator-descarcator, incarcare descarcare containere si auto transport marfa, etichetare marfa, manipularea si orga... [Continuare oferte serviciu]
TIPOGRAFIE situata in sect.5,Bucuresti,angajeaza SOFER-permis cat.B.Detalii la 0722.500.853... [Continuare oferte serviciu]
Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” organizează concurs in data de 20.11.2017, pentru ocuparea funcției de Director Medical în conformitate cu prevederile Ord.MS 954/2017: 1) Condi... [Continuare oferte serviciu]
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.... [Continuare oferte serviciu]
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.... [Continuare oferte serviciu]
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.... [Continuare oferte serviciu]
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.... [Continuare oferte serviciu]
Societate braileana angajeaza macaragiu. Relatii la telefon nr 0239/669397.... [Continuare oferte serviciu]

Anunturi in ziare nationale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Anunt online pe 20 de bloguri

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar

Anunturi Oferte Serviciu in ziarul Libertatea

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Ziare-Reviste.ro

Stiri

ziare

ziarul